huyên: Thiết kế, cung cấp và lắp đặt kho lạnh, kho mát, kho cấp đông theo mọi kích cỡ yêu cầu của khách hàng, cung cấp trọn gói các dịch vụ về kho lạnh và lạnh công nghiệp, di chuyển kho lạnh, sửa... Chi tiết

.

.