Thi công các hệ thống Kho lạnh, lạnh công nghiệp, lạnh trung tâm Chiller, RMV. Nhà phân phối Máy lạnh chính hãng (PANASONIC, TOSHIBA, LG, CARRIER, SAMSUNG, FUNIKI…) Thiết kế hệ thống Kho lanh, lạnh... Chi tiết

.

.