Kho lạnh trữ đông

Click để xem hình lớn

Giá: 
liên hệ
Chi tiết sản phẩm: 

Công ty cơ điện lạnh Hà Nội chuyên thiết kế - thi công - kho lạnh:

- Kho lạnh bảo quản(2°C~10°C bảo quản nông sản)

- Kho lạnh trữ đông(-18°C~ 22°C trữ đông thực phẩm, giam cầm)

- Kho lạnh cấp đông(-30°C~ 45°C cấp đông thủy sản thực phẩm...)

Kho có kích thước tùy ý theo yêu cầu của khách hàng

.

.